Cheyney University

All-PSAC

2010-11
Nadirah Brown

2009-10
Lutfiyya Muhammad
Angel Stephens

2008-09
Lutfiyya Muhammad
Angel Stephens

2007-08
Danielle Jones

2006-07
Danielle Jones

2005-06
Martina Randall

2002-03
Tonya Slayton

2001-02
Tonya Slayton

1998-99
Kateria Smith

1997-98
Melissa Boyd

1996-97
Melissa Boyd

1991-92
Melanie Smith

1990-91
Mary Smith
Leslie Baker

1989-90
Annette Rodgers
Mary Smith
 

1988-89
Annette Rodgers
Tina Brooks

1987-88
Wanda Williams

1986-87
Tina Brooks

1985-86
Debbie Thomas
Roxanne Asbury

1984-85
Debbie Thomas

1983-84
Yolanda Laney

1982-83
Yolanda Laney
Rosetta Guilford
 

©